רפדים בחולון, מקום נחמד חדש איגור רפד חולון

ריפוד גג פנימי לרכב

Moved in new place, Ha-Sadna 8